Sahrana Stjepana Mlakara

Hrvatski policajac Stjepan Mlakar iz Četekovca ubijen je iz zasjede 11. kolovoza 1991. godine, u redovitoj ophodnji u blizini sela Pušine, dok su policajci Franjo Sterle i Josip Jurković teško ranjeni. Sahrana Stjepana Mlakara bila je u Četekovcu 12. kolovoza 1991....

Benzinska posta INA-e

 U poslijeratnim godinama sve do 1957. godine naftni derivati i rasvjetni petroleji prodavali su se u okviru postojeće trgovačke mreže u mjestu. Roba se čuvala u bačvama koje su se punile na željezničkoj stanici iz vagona – cisterni i ručno se točilo svakom kupcu....

Prvi minobacački napad na Mikleuš

Pobunjeni Srbi krajem kolovoza 1991. godine započinju ostvarivati svoje nakane. S područja brdskih sela, tzv. Brđanske, 26. kolovoza 1991. godine ispaljuju prve granate na Humljane (općina Orahovica) i Mikleuš, da bi se granatiranja istog intenziteta nastavila i 31....