Hrvatski policajac Stjepan Mlakar iz Četekovca ubijen je iz zasjede 11. kolovoza 1991. godine, u redovitoj ophodnji u blizini sela Pušine, dok su policajci Franjo Sterle i Josip Jurković teško ranjeni. Sahrana Stjepana Mlakara bila je u Četekovcu 12. kolovoza 1991. godine.