S obzirom na opasnost koja je prijetila iz podpapučkih sela, na području bivših općina Podravska Slatina i Orahovica, 28. studenog 1991. godine, otpočela je operacija Papuk ’91. Cilj operacije bio je oslobođenje okupiranog prostora Zapadne Slavonije, u čijim se granicama nalazilo okupirano područje u zonama odgovornosti 127. virovitičke, 136. slatinske i 2. bojne 132. brigade Orahovica. Područje današnje općine Mikleuš, u toj operaciji, predstavljalo je polazišnu točku djelovanja dijelova 136. brigade prema uporištima pobunjenih Srba na području Brđanske. Tom operacijom otklonjena je opasnost presijecanja cestovnog i željezničkog podravskog pravca na području općine Mikleuš i odvajanja Slavonije od središta zemlje, čime su branitelji tog kraja dali nemjerljiv doprinos u Domovinskom ratu.