Sahrana Stjepana Mlakara

Hrvatski policajac Stjepan Mlakar iz Četekovca ubijen je iz zasjede 11. kolovoza 1991. godine, u redovitoj ophodnji u blizini sela Pušine, dok su policajci Franjo Sterle i Josip Jurković teško ranjeni. Sahrana Stjepana Mlakara bila je u Četekovcu 12. kolovoza 1991....

Benzinska posta INA-e

 U poslijeratnim godinama sve do 1957. godine naftni derivati i rasvjetni petroleji prodavali su se u okviru postojeće trgovačke mreže u mjestu. Roba se čuvala u bačvama koje su se punile na željezničkoj stanici iz vagona – cisterni i ručno se točilo svakom kupcu....
Operacija Papuk ’91

Operacija Papuk ’91

S obzirom na opasnost koja je prijetila iz podpapučkih sela, na području bivših općina Podravska Slatina i Orahovica, 28. studenog 1991. godine, otpočela je operacija Papuk ’91. Cilj operacije bio je oslobođenje okupiranog prostora Zapadne Slavonije, u čijim se...